Pilaantuneiden maiden käsittely

kartta

Toimimme yhteistyössä tutkimuslaitoksien, laboratorioiden ja maanrakentajien kanssa, mutta vastaamme itse lopputuloksesta. Olemme toteuttaneet yli 70 pilaantuneen maan kunnostushanketta vuodesta 1993.Kohteet ovat olleet mm. suljettuja huoltoasemia, pylväskyllästämötontteja, pesulatontteja sekä öljy-, PAH-, PCB- ja kloorifenoliyhdisteillä pilaantuneita maamassoja.

Tarjoamamme palvelut:

Kaksivaiheinen KVR-kunnostus

Tontti kunnostetaan massanvaihdolla, jota edeltää in-situ-esikäsittelyvaihe. 2-vaiheisella kunnostuksella saavutetaan kustannussäästöjä, sillä vaihdettavien maamassojen määrä pienenee in-situ-käsittelyllä tyypillisesti 30-100 %.

In-situ-käsittely

Pilaantunutta maata puhdistetaan paikan päällä ilman massojen kaivua ja poistamista. In-situ-menetelmiä ovat mm. biostimulaatio, huokoskaasukäsittely, kemiallinen hapetus sekä sähköinen pumppaus. In-situ-käsittely soveltuu erityisesti kohteisiin, joissa maan kaivu on vaikeata tai mahdotonta rakennusten, teiden tai muiden rakenteiden takia.

Laitoskäsittely

Ylöskaivettu pilaantunut maa-aines kuljetetaan vastaanottokeskuksiin ja puhdistetaan käsittelykentällä aumoissa. Käsittelymenetelmät ovat pääasiassa samoja kuin in-situ-käsittelyissä.

Tutustu toteuttamiimme hankkeisiin referenssiluettelossa.