Palvelut

Maaperän puhdistus

Olemme erikoistuneet orgaanisilla haitta-aineilla (esim. öljy, liuottimet, PAH) pilaantuneiden tonttien maaperän puhdistamiseen.

Pilaantuneen tontin puhdistamisen ei tarvitse olla vain massojen kaivua ja kuljettamista. Yli 30 vuoden kokemuksella tiedämme, mitä maaperässä tapahtuu, ja miten siihen vaikutetaan.

Tutustu eri puhdistustapoihin referensseissämme.

Veden puhdistus

Pohjaveden puhdistuksessa käytämme biologisia ja fysikaalisia menetelmiä, mm. reaktiivisia seinämiä, joiden läpi virratessaan haitta-aineet, kuten öljyhiilivedyt ja klooratut liuottimet hajoavat. Lisäksi käytössämme on esimerkiksi pump and treat -tekniikkaan ja veden kierrätykseen perustuvia puhdistusmenetelmiä.

Pohjaveden puhdistamisen lisäksi olemme erikoistuneet jätteenkäsittelyssä syntyvien vesien käsittelyyn, ja rakentaneet useita kaatopaikkaveden puhdistamoita.

Paikalla puhdistus – kaivamatta paras!

Käytämme tonttien puhdistamiseen edistyksellisiä in-situ- ja on-site-tekniikoita, joiden avulla maamassojen kuljettaminen ja loppusijoittaminen vähenee 40 – 100 %.

Paikalla puhdistaminen pienentää puhdistuskustannuksia ja hiilijalanjälkeä merkittävästi. Tästä syystä valtaosa asiakkaistamme valitsee paikalla puhdistamisen kaivun ja kuljetuksen sijaan.

Usein paras lopputulos syntyy paikalla puhdistamisen ja massanvaihdon yhdistelmällä, jolloin lopputulos on sekä ekologisesti kestävä että edullinen.

Maamassat kiertoon!

Pilaantuneiden tonttien puhdistamisen lisäksi olemme tehneet runsain määrin maamassojen kenttäkäsittelyjä. Kenttäkäsittelyn jälkeen puhdistetut maamassat on hyödynnetty erilaisissa maanrakennuskohteissa, ja neitseellisen maan käyttöä on voitu vähentää.

Olemme vahvasti mukana vihreän siirtymän mukaisessa maamassojen kiertotaloustoiminnassa.