Monipuolisuus syntyy osaamisesta ja kokemuksesta

Usean kymmenen vuoden kokemus mahdollistaa sen, että pystymme toteuttamaan projektit suunnittelusta kunnostuksen kautta aina loppuraporttiin asti.  Alusta loppuun, vaivattomasti ja jopa kiinteällä hinnalla.

Edistykselliset käsittelymenetelmät

Kehittyneet in-situ- ja on-site-käsittelytekniikat ovat kustannustehokkaita, ympäristöystävällisiä ja kevyitä vaihtoehtoja maaperän puhdistukseen.

Maaperän käsittely

Tyypillisessä kohteessamme tontti kunnostetaan massanvaihdolla, jota edeltää in-situ- tai on-site-esikäsittelyvaihe. Kaksivaiheisella kunnostuksella saavutetaan kustannussäästöjä, sillä vaihdettavien maamassojen määrä pienenee esikäsittelyvaiheessa tyypillisesti 40-90 %.  Samassa suhteessa pienenevät tietysti myös massojen kuljetusmäärät ja vastaanottomaksut.

Tonttien kunnostuksen lisäksi voimme ottaa massoja vastaan myös off-site-käsittelykentälle.  Koko kunnostusketjun hallinta luo joustavuutta ja tehokkuutta, joka näkyy asiakkaan suuntaan edullisina kunnostushintoina.

In-situ-käsittely

In-situ-käsittelyllä tarkoitetaan pilaantuneen maan puhdistamista paikan päällä ilman massojen kaivua ja poistamista.  In-situ-käsittely soveltuu erityisesti kohteisiin, joissa maan kaivu on vaikeata tai mahdotonta rakennusten, teiden tai muiden rakenteiden takia.

Massanvaihdon esikäsittelyvaiheena in-situ-puhdistuksella saavutetaan kustannussäästöjä, koska pois kuljetettavan ja korvattavan maan määrä vähenee merkittävästi.

In-situ-menetelmiä ovat mm. biostimulaatio, huokoskaasukäsittely, kemiallinen hapetus sekä sähköinen pumppaus.

 

Veden puhdistus

Pilaantuneen pohjaveden puhdistuksessa käytämme biologisia ja fysikaalisia menetelmiä sekä erilaisia reaktiivisia seinämiä, joiden läpi virratessaan haitta-aineet, kuten öljyhiilivedyt ja klooratut liuottimet hajoavat.  Lisäksi käytössämme on useita pump and treat -tekniikkaan perustuvia puhdistusmenetelmiä.

Pilaantuneen pohjaveden puhdistamisen lisäksi olemme erikoistuneet erityisesti jätteenkäsittelyssä syntyvien vesien käsittelyyn ja rakentaneet mm. kolme täyden mittakaavan kaatopaikkaveden käsittelylaitosta.

Pilaantuneiden maiden käsittely

Toimimme yhteistyössä tutkimuslaitoksien, laboratorioiden ja maanrakentajien kanssa, mutta vastaamme itse lopputuloksesta. Olemme toteuttaneet yli 70 pilaantuneen maan kunnostushanketta vuodesta 1993. Kohteet ovat olleet mm. suljettuja huoltoasemia, pylväskyllästämötontteja, pesulatontteja sekä öljy-, PAH-, PCB- ja kloorifenoliyhdisteillä pilaantuneita maamassoja.

Ilmanlaatu

Ilmanlaatu ja ilmasto-liiketoimintayksikkö on toiminut vuodesta 1996 (ennen vuotta 2001 Helsingin yliopiston kehityspalvelut Oy). Henkilöstöllämme on korkean tason osaaminen ja laaja-alainen kokemus liittyen liiketoiminta-alueisiimme. Erikoisalojamme ovat liikenteen päästöt, kaupunki-ilman epäpuhtaudet, katupölyn päästöt ja torjunta, hengitettävien hiukkasten ja pienhiukkasten lähdearviot.

Nordic Envicon Oy:n käyttämien mittaus- ja analyysiteknologioiden taso on maailman huippua.Toteuttamiemme hankkeiden koko on vaihdellut muutaman kuukauden mittaisista selvitystoimeksiannoista monivuotisiin laajoihin tutkimuskokonaisuuksiin. Toteutettuja hankkeita on yhteensä noin 25, joista 7 monivuotista tutkimuskokonaisuutta.

Vedenkäsittelyprosessit

Nordic Envicon on erikoistunut jätteenkäsittelyssä syntyvien vesien käsittelyyn. Toimitamme käsittelylaitoksia kaatopaikkavesien, kompostointilaitosten ja mädätyslaitoksien tarpeisiin. Vedenkäsittely-yksikkö toteuttaa myös kaatopaikkakaasuun liittyviä toimituksia.