Projektejamme

Monivaiheinen maaperän kunnostus Rovaniemellä

Paikka: Vanttauskoski, Rovaniemi
Kohde: Käytöstä poistettu jakeluasema
Kunnostus: Pilaantuneen tontin maaperän kunnostus (kokonaisvastuu)
Haitta-aineet: Bensiinihiilivedyt ja öljy
Kuvaus: Bensiinihiilivedyillä ja keskitisleillä pilaantuneen entisen jakeluasemakiinteistön kunnostus käyttänen in-situ ja on-site käsittelyä. In-situ-menetelminä käytettiin biostimulaatiota ja huokoskaasuhuuhtelua. On-site menetelmänä käytettiin huokoskaasuhuuhtelua aumakäsittelynä. Kunnostuksen lopussa
Kohteen koko: 3000 tonnia
Toteutusaika: 2012-2014

Kloorattujen hiilivetyjen hajottaminen Nurmijärvellä

Paikka: Tuusula/Nurmijärvi
Kohde: Teollisuuskiinteistö
Kunnostus: Pilaantuneen maaperän kaivu ja maamassojen kenttäkäsittely
Haitta-aineet: Tetrakloorieteeni (PCE)
Kuvaus: Tetrakloorieteenillä pilaantuneen teollisuuskiinteistön maaperän kunnostus massanvaihdolla sekä maamassojen käsittely Nurmijärven käsittelykentällä hyötykäyttökelpoiseksi. Käsittelymenetelmänä käytettiin huokoskaasuhuuhtelua. Valmis, käsitelty massa käytettiin hyödyksi jäteaseman täyttöalueen rakenteissa.
Kohteen koko: 500 tonnia
Toteutusaika: 2017-2018

Vaativa pohjaveden In-situ-puhdistus Kouvolassa

Paikka: Kouvola
Kohde: Entinen pesulakiinteistö
Kunnostus: Pilaantuneen pohjaveden kunnostus
Haitta-aineet: Tetrakloorieteeni (PCE)
Kuvaus: Tetrakloorieteenillä pilaantuneen pohjaveden käsittely ja haitta-aineen leviämisen pysäytys. Tetrakloorieteeni oli peräisin entisestä kemiallisesta pesulatoiminnasta. Käsittelymenetelmänä käytettiin pohjavesivyöhykkeeseen injektoitua biologista reaktiivista seinämää, jonka läpi kulkiessaan pohjavedessä oleva tetraklooriteeni hajoaa. Kunnostus käsitti lisätutkimuksien teon, kunnostussuunnittelun, kunnostuksen sekä jälkimonitorointivaiheen.
Kohteen koko: 20 000 m3 (arvio pilaantuneen pohjaveden määrästä)
Toteutusaika: 2017 – (jatkuu)