Ilmanlaatu

Ilmanlaatu ja ilmasto-liiketoimintayksikkö on toiminut vuodesta 1996 (ennen vuotta 2001 Helsingin yliopiston kehityspalvelut Oy). Henkilöstöllämme on korkean tason osaaminen ja laaja-alainen kokemus liittyen liiketoiminta-alueisiimme. Erikoisalojamme ovat liikenteen päästöt, kaupunki-ilman epäpuhtaudet, katupölyn päästöt ja torjunta, hengitettävien hiukkasten ja pienhiukkasten lähdearviot.

Nordic Envicon Oy:n käyttämien mittaus- ja analyysiteknologioiden taso on maailman huippua.Toteuttamiemme hankkeiden koko on vaihdellut muutaman kuukauden mittaisista selvitystoimeksiannoista monivuotisiin laajoihin tutkimuskokonaisuuksiin. Toteutettuja hankkeita on yhteensä noin 25, joista 7 monivuotista tutkimuskokonaisuutta.

Tarjoamamme palvelut:

  • konsultointi- ja asiantuntijapalvelut
  • ilman epäpuhtauksien tutkimuspalvelut
  • tutkimuskokonaisuuksien suunnittelu ja toteutus
  • katupölyn ja liikenteen päästöjen mittaukset esim. päästöjen ja katujen puhdistuksen laadun valvonnan tueksi
  • kauttamme on mahdollista saada Metropolia AMK:n Nuuskija-auto ilmanlaadun ja liikenteen epäpuhtauspäästöjen tutkimiseksi

Toteutetut hankkeet ovat käyntikorttimme

Olemme toteuttaneet useita kymmeniä hankkeita Suomessa ja lähialueilla eri kokoisille yrityksille ja yhteisöille. Suuri osa toteutetuista hankkeista on ollut luonteeltaan erityisen vaativia.

Yhteistyötahojamme laajoissa tutkimushankkeissa ovat olleet mm.