Vedenkäsittelyprosessit

Nordic Envicon on erikoistunut jätteenkäsittelyssä syntyvien vesien käsittelyyn. Toimitamme käsittelylaitoksia kaatopaikkavesien, kompostointilaitosten ja mädätyslaitoksien tarpeisiin. Vedenkäsittely-yksikkö toteuttaa myös kaatopaikkakaasuun liittyviä toimituksia.

Käsittelyprosessi puhdistustarpeen mukaan.

Jätteenkäsittelyssä syntyvien vesien laatu poikkeaa merkittävästi yhdyskuntajäteveden laadusta. Tapauskohtainen suunnittelu, pitkäaikainen kokemuksemme ja kehitystyömme takaa asiakkaillemme parhaan mahdollisen lopputuloksen.

Palvelu asiakkaan tarpeen mukaan.

Jäteasema Nurmijärvi Metsä-Tuomelan jäteasema
Nurmijärvi
30000 m³/a
Kaatopaikka Kuusamo Maanselän kaatopaikka
Kuusamo
10000 m³/a

Tarjoamme palvelut:

  • puhdistamotoimitukset
  • käyttöpalvelu ja vastuu puhdistustuloksesta

Tutustu muihin hankkeisiimme referenssiluettelossa.