Laitoskäsittely

Ylös kaivettujen maamassojen käsittelystä yrityksellä on yli 15 vuoden kokemus. Toteuttamamme hankkeet ovat olleet joko kokonaisvastuuhankkeita (tontin kunnostus ja kaivettujen massojen käsittely) tai hankkeita, joissa olemme toimineet yksinomaan kaivettujen massojen käsittelijänä. Pääasialliset käsittelymenetelmät ovat huokoskaasukäsittely ja biostimulaatio, mutta myös kemiallista hapetusta käytetään. Käsittelyn läpimenoaika on 3-18 kk riippuen haitta-aineista, niiden pitoisuuksista ja maaperän laadusta. Puhdistetut maamassat käytetään yleensä hyödyksi kaatopaikalla mm. täyttöalueen peittokerroksissa.

Laitoskäsittelyä on toteutettu mm. seuraavilla alueilla:

  • Metsäsairila Oy:n Metsä-Sairilan jäteasema Mikkelissä
  • Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n Kukkuroinmäen jäteasema Joutsennossa
  • Lakeuden Etappi Oy:n Jäteasema ilmajoella
  • Kittilän kaatopaikka
  • Nurmijärven kunnan Metsä-Tuomelan jäteasema
  • Imatran kaupungin vanha kaatopaikka
  • Soilrem Oy:n käsittelykenttä Virkkalassa