In-situ-käsittelymenetelmät

Huokoskaasukäsittely

Huokoskaasukäsittely soveltuu haihtuvilla yhdisteitä, kuten bensiinillä tai liuottimilla pilaantuneille alueille. Huokoskaasukäsittelyä varten maaperään asennetaan pysty- tai vaakasiiviläputkia, joiden avulla maaperästä imetään haihtuvia hiilivetyjä sisältävää ilmaa. Hiilivedyt hävitetään katalyyttisellä polttimella tai aktiivihiilisuodatuksella riippuen hiilivetyjen määrästä. Huokoskaasukäsittelyä voidaan tehostaa lämpimän ilman syötöllä.

piirustus

Biostimulaatio

Biologinen käsittely (biostimulaatio) soveltuu dieselöljyillä pilaantuneille alueille. Biostimulaatiossa haitta-aineiden biologista hajoamista tehostetaan lisäämällä maaperään happea, ravinteita, kosteutta, bakteereja ja lämpöä tarpeen mukaan. Happi, ravinteet ja muut apuaineet syötetään maaperään vesiliuoksena, josta ne vapautuvat hitaasti maaperässä olevan luonnollisen bakteerikannan käyttöön. Syöttö tehdään maahan asennettavan siiviläputkiston avulla tai injektoimalla korkeapainepumpulla. Syöttöliuoksen määrä, ravinnemäärät ja seossuhteet määräytyvät kunnostuksen yhteydessä saatavien maaperä- ja haitta-ainetietojen avulla.

Kemiallinen hapetus

Kemiallinen hapetus soveltuu öljyillä pilaantuneille alueille. Kemiallisessa hapetuksessa öljyhiilivedyt hajotetaan kemiallisen hapettimen avulla. Hapetuskemikaalina käytetään yleensä vetyperoksidia. Vetyperoksidiliuos syötetään maaperään joko asennettua siiviläputkisto pitkin ja/tai injektoimalla korkeapainepumpulla.

Elektrokineettinen pumppaus

Elektrokineettinen pumppaus ei varsinaisesti ole käsittelymenetelmä vaan menetelmä, jolla vettä ja kemikaaleja voidaan liikuttaa maaperässä vaakasuuntaan ja näin ollen parantaa kontaktia haitta-aineen kanssa. Elektrokineettisessä pumppauksessa maaperään johdetaan tasavirtaa maahan upotettujen anodien ja katodien avulla. Elektrokineettinen pumppaus soveltuu tehostamaan mm. biostimulaatiokäsittelyä etenkin jos maaperä on huonosti vettä läpäisevää.

Pohjaveden ilmastus

Pohjaveden ilmastusta soveltuu kohteisiin, joissa haihtuvia hiilivetyjä esiintyy pohjavedessä. Menetelmässä pohjaveden pinnan alle johdetaan lämmintä ilmaa, jolloin hiilivedyt siirtyvät pohjavedestä sen pinnan yläpuolella olevaan maaperään. Maaperästä hiilivedyt poistetaan huokoskaasukäsittelyllä.

Maaperän kapselointi

Kapseloinnissa haitta-aineet eristetään niin, että ne eivät pääse leviämään ympäristöön valumaveden tai pohjaveden mukana. Eristeenä käytetään vettä läpäisemättömiä materiaaleja kuten savea, tiivisasfalttia tai synteettisiä materiaaleja.