Water treatment references

 

Year Project Customers
2008- Maanselän kaatopaikan biologisen kantoaineprosessin suunnittelu, toimitus ja käyttöpalvelu (Kuusamo) Kuusamon kaupunki
2004-2006 Kompostointilaitoksen typpipitoisten pesurivesien käsittely 2-N-PRO-laitoksella (strippaus ja katalyyttinen poltto) Useita asiakkaita
2002 Kaatopaikkaveden käsittelylaitoksen suunnittelu ja toimitus (Kunda, Viro). Kundan kaupunki
2001- Nurmijärven Metsä-Tuomelan jäteaseman kaasunkeräysjärjestelmän suunnittelu, biokaasulaitoksen toimitus ja sen käytöstä vastaaminen Nurmijärven kunta
1999- Biologisen kaatopaikkavesien käsittelylaitoksen suunnittelu ja rakentaminen sekä huolto- ja käyttöpalvelu (Nurmijärvi). Nurmijärven kunta
1996-1999 Lievestuoreen Lipeälammen veden käsittely.
Puhdistamon suunnittelu ja rakentaminen sekä huolto- ja käyttöpalvelu.
Keski-Suomen ympäristökeskus
     
2003 Selvitys kaatopaikkavesien hallinnasta ja käsittelystä Kukkutoinmäen aluejätekeskuksessa (Joutseno). Etelä-Karjalan jätehuolto Oy
2003 Yhdyskuntajäteveden pumppausasemien ja viemäriverkoston materiaalitoimitus (Kunda, Viro) Kundan kaupunki
2002- Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen biojätteen solukäsittelyn suunnittelu, seuranta ja prosessin hallinta. YTV
2001-2003 Biokaasun tuoton lisääminen kaatopaikkaveden kierrätyksen avulla, kehityshanke Nurmijärven kunta, TKK, Uudenmaan ympäristökeskus
2001 Kaatopaikan jätetäyttöalueen perustilaselvityksen tekeminen ja kaatopaikkakaasun koepumppaus (Nurmijärvi). Nurmijärven kunta
1997 Biologinen vedenpuhdistus alhaisessa lämpötilassa. Tutkimusprojekti. EU (Bioteknologia)